Gazmend Freitag, Ursula Pfeiffer. © Ron Böhme

Gazmend Freitag, Ursula Pfeiffer. © Ron Böhme