Alle Beiträge, die unter News gespeichert wurden

Gazmend Freitag – Pressefotos von Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger Robert Rieger Photography Vernissage von Gazmend Freitag im Strandgut in Linz. 17.5.2018 Vernissage von Gazmend Freitag -Eroticism im Strandgut in Linz, 17.5.2018.   Die Ausstellung des Albanischen Malers aus dem Kosovo fand unter den Moto Eroticism statt. Fotos: Robert Rieger Photography Handy Fotos ebenfalls.

Gazmend Freitag – Erotizmi

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Gazmend Freitag Erotika nuk varet vetëm nga morali seksual i individit, por edhe nga koha dhe kultura e mjedisit ku ai jeton. HONORÉ DE BALZAC  Figura njerëzore, sidomos portetizmi i gruas është tematika me cilën Gazmendi merret vazhdimisht në artin e tij. Ai me sensualitet dhe pasion krijon portetet dhe aktet e bukura të femrave të cilat ai i njeh personalisht, me të cilat ka miqësi ose ato vetë janë artiste. Prandaj  pikturimi i aktit të gruas paraqet një prioritet të lartë në krijimtarinë e piktorit Gazmend Freitag. Ai iu është përkushtuar aq shumë asaj sa që madje ka ndjekur edhe një kurs përkatës në Universitetin për Art dhe Dizajn në Linz të Austrisë, me qëllim që të fitojë bazat thelbësore dhe me shumë finesë për këtë. Nga kjo rezultojnë jo vetëm studimet e shumta me laps, por edhe piktura vaji të formatit të madh të cilat stilistikisht janë të vendosura midis impresionizmit modern dhe ekspresionizmit.  URSULA PFEIFFER Erotizmi GAZMEND FREITAG Vernisazh, 17.05.2018, 20.00 Ekspozitë deri më 12.7.2018 KULTURVEREIN …

Gazmend Freitag – Eroticism im Strandgut Linz

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. © Gazmend Freitag Strandgut Linz Ausstellung von Gazmend Freitag Eroticism Erotik hängt nicht nur von der sexuellen Moral des Einzelnen ab, sondern auch von der Kultur und der Zeit, in der er lebt. HONORÉ DE BALZAC Die menschliche Figur, vor allem die Darstellungen von Frauen ist die Thematik, mit der sich Gazmend Freitag in seiner Kunst ständig beschäftigt. Portraits und Aktzeichnungen von Frauen, die er persönlich kennt, mit denen er befreundet ist oder die selbst Künstlerinnen sind, fertigt er mit Sinnlichkeit und Leidenschaft an. Somit hat die Akt-Malerei einen großen Stellenwert in Freitags künstlerischem Schaffen. Er hat sich ihr so sehr verschrieben, dass er sogar einen diesbezüglichen Lehrgang an der Kunstuniversität Linz besucht hat, um sich wesentliche Grundlagen dafür anzueignen. Das Ergebnis sind nicht nur zahlreiche Studien mit Bleistift, sondern auch großformatige Ölgemälde, die stilistisch zwischen modernem Impressionismus und Expressionismus angesiedelt sind. URSULA PFEIFFER STRANDGUT – Verein für bildende Kunst, Kleinkunst und Literatur Ottensheimer Strasse 25 | 4040 Linz VERNISSAGE: 17.05.2018, 20.00 Uhr Ausstellung bis 12.07.2018.

Viti mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit – Skënderbeut

Gazmend Freitag para pikturës së tij „Helmeta dhe shpata e Skënderbeut“. © Kristina Fuchs Në vitin 2014 vizitova armët e Skënderbeut në muzeun historik në Vjenë. Kur e pashë helmetën dhe shpatën e Skënderbeut më përshkroi një rrenjqethje e madhe dhe e gjatë në tërë trupin. Ishte një ndjenjë lumturie e pa përjetuar kurrë më parë, para ndonjë objekti apo elementi kombtarë. M’u duk sikur e takova vet Skënderbeun! Ishte një takim imi me Skënderbeun pas 500 vjetesh! Vetëm pas këtij takimi shpirtëror u pasqyrua te unë një frymëzim i madh për t’i pikturuar armët e tij. Nga fotot e bëra, që i shikoja gjithmonë,  ku dy vjet më vonë, pra në janar të vitit 2017, fillova të pikturoj me vaj që edhe zgjati gjysmë viti. Përgjatë procesit të pikturimit të armëve të Skënderbeut kam qenë i përmbushur me atë energjinë pozitive që morra nga vizita që isha në muzeum, ku qëndrova me orë të tëra. Më preokupon edhe sot për pasardhësit e tij, kush janë dhe kah janë të shpërndarë nëpër botë. Unë jam …

Show Art: Gazmend Freitag – Eroticism

Gazmend Freitag in his studio, Linz, Austria, 2018 Photo: Kristina Fuchs   E x h i b i t: May 17 2018, 8.:00 PM Gallery Strandgut Ottensheimer Strasse 25 | 4040 Linz | Austria Gazmend Freitag – Eroticism Eroticism does not only hinge on the sexual morality of each person but also on the culture and time one lives in. HONORÉ DE BALZAC  The human figure and especially the representation of women feature prominently in the art of Gazmend Freitag. With great sensuality and passion he creates portraits and nude drawings of women he knows privately, that he is friends with or who are artists themselves. The art of nude drawing plays such a central role in Freitag’s creative work that he attended a course at the University of Arts in Linz to acquire the essential skills. The result is a multitude of studies in pencil and a number of large size oil paintings in a style somewhere between modern Impressionism and Expressionism. URSULA PFEIFFER

BLOOD-RED MAGIC AND METAL LEGENDS

Impressions of the sword and helmet of Skanderbeg by the painter Gazmend Freitag In 2014 Gazmend Freitag visited  the Museum of Art-History in Vienna to engage in a dialogue with the helmet and sword of Skanderbeg which are of personal and cultural importance to every Albanian. In hours of study and observation he gained a sense of these historical objects and how they might be presented in the best possible way. Photographs were taken and set aside. In January 2017 Gazmend Freitag felt that the time was right and began to translate his impressions into art. The result is a still life drenched in blood and two inanimate objects that have come to life and engage the observer in an unexpected dialogue. One cannot escape the impression that they have been hurled from the past into the future and that they have become visible for one brief moment before their trajectory carries them on to their intended target. Especially the goat’s head appears to be infused with magic and poised to look into a future that …

Erotizmi – Gazmend Freitag

Gazmend Freitag, 2018. © Kristina Fuchs Erotika nuk varet vetëm nga morali seksual i individit, por edhe nga koha dhe kultura e mjedisit ku ai jeton. HONORÉ DE BALZAC Figura njerëzore, sidomos portetizmi i gruas është tematika me cilën Gazmendi merret vazhdimisht në artin e tij. Ai me sensualitet dhe pasion krijon portetet dhe aktet e bukura të femrave të cilat ai i njeh personalisht, me të cilat ka miqësi ose ato vetë janë artiste. Prandaj  pikturimi i aktit të gruas paraqet një prioritet të lartë në krijimtarinë e piktorit Gazmend Freitag. Ai iu është përkushtuar aq shumë asaj sa që madje ka ndjekur edhe një kurs përkatës në Universitetin për Art dhe Dizajn në Linz të Austrisë, me qëllim që të fitojë bazat thelbësore dhe me shumë finesë për këtë. Nga kjo rezultojnë jo vetëm studimet e shumta me laps, por edhe piktura vaji të formatit të madh të cilat stilistikisht janë të vendosura midis impresionizmit modern dhe ekspresionizmit.  URSULA PFEIFFER Erotizmi GAZMEND FREITAG Vernisazh, 17.05.2018, 20.00 Ekspozitë deri më 12.7.2018 KULTURVEREIN STRANDGUT SHOQATA KULTURORE STRANDGUT …