Letzte Beiträge

The Red Dress by Gazmend Freitag

Portrait of a strong modern woman pondering something of importance. Her gaze is pensive, as if trying to come to some conclusion or decision. The red of her dress and the strong muscles of her calves suggest that she is ready to burst into action and to take charge of her world. With complementary green nuances in the background the artist enhances the impression of mental and emotional activity. Will the woman succeed? The patch of light on the wall promises a way out and an action about to be taken. (Text: Monika Grill)

8

Albanian artist Gazmend Freitag with female artists Sonjuschka, Keti Berisha and Lisa Grüner, Vienna, 2015

43

Gazmend Freitag and Hubert Thurnhofer at the gallery „Der Kunstraum“ in Vienna, 2016

Gazmend Freitag: The Red Dress, 2013, oil on canvas, 100 x 120 cm

Advertisements

Sonjuschka’s Dance by Gazmend Freitag

Gazmend Freitag
Sonjuschka’s Dance, Oil on canvas, 100 x 100 cm

The passion for dance is captured in this lovely and colourful portrait of a modern woman. Soft yet strong, serene yet focused, she can be seen as the subjective embodiment of the modern feminine ideal of beauty. With her graceful movement and her blond hair she emanates charm, heart and soul and invites the observer to join her. The strong red of her clothing exudes passion and focus. The colours of the background and the brushstroke of the artist suggest joyful and radiant movement which extends beyond the painting.

About the artist

Gazmend Freitag was born on 25 May 1968 in Pataqani i Poshtëm, Kosovo. At the time his father Asllan had emigrated and was working in Lyon, France. Though his mother Qamile could barely read and write, she is described as a generous, endearing and good-hearted woman. She gave birth to five boys, of which Gazmend is the middle child. Her heart’s desire was for her children to receive a formal education, so she made sure they were in school and studying.

Even as a child Gazmend demonstrated a talent for drawing, though in school he devoted himself to literature. His family did not consider art and literature of importance and did not support his talents.  His drawings, while adorning the walls of his primary school, attracted no particular attention. The first recognition of Gazmend’s abilities was for one of his poems, which was ranked third in Kosovo and published in “Rilindja për Fëmijë”, a children’s section published every Tuesday by the Kosovar daily newspaper “Rilindja.

After graduation in 1987 Gazmend started studying law in Pristina. The same year he was called up for military service before continuing his studies in 1988. After two semesters at the University of Pristina access was closed to Albanians by the Serbian authorities. Student protests followed in 1989. Some participants paid with their lives while others were arrested or prosecuted, among them Gazmend, who saw himself forced to emigrate from Kosovo.

Arriving in Germany, he sought an artist’s life, a decision he took against the wishes of his parents, who had wanted him to become a lawyer. He fell in love with Kristin, a German girl five years his junior, and they got married. Together they had three daughters, whom he calls „Angels on Earth’“.

Between 1990 and 2013 Gazmend attended courses in oil portrait painting at different academies. 2013 he began to study figure drawing at the University of Linz with Professor Anneliese Oberdanner, a well-known expert in her field.

His work is traditional in  nature and is centered around autobiographical elements, landscapes from the country of his birth, memories from his childhood, nudes and figure drawings, portraits and still lifes. He prefers drawing with pencils, chalk and ink as well as oil paintings on canvas.

Since 2004 he is living in Linz, Upper Austria. His work has been seen in Austrian and International exhibitions and art fairs.

22

Gazmend Freitag, Sonjuschka, Vienna, 2015. Photo: Keti Berisha

 

Ibrahim Kodra nga Gazmend Freitag

Gazmend Freitag
Ibrahim Kodra, laps në letër, 59,4 x 42 cm

 

Asie Duka

Bota është një mrekulli e përzier me tmerr, shpreh në veprën e tij ”Ibrahim Kodra “. Në pikturën e tij ai ka përfshirë botën mbarë, sepse u flet njerëzve për realitetin e tyre në secilin vënd, në mënyra të ndryshme. Ai dha një kontribut të pakrahasueshëm për Shqipërinë, për ato që e kuptojnë domethënien e veprës së tij. Çdo pikturë e tij është e shoqëruar me një lumë fjalësh. Për Kodrën mbyllja në vetvete është humbje e personalitetit, sepse njerëzit kërkonjnë siguri në një shoqëri uniforme, ai ishte kundër totalitarizmit, por edhe kundër demokracisë, nga mënyra se si praktikohet, sepse ajo detyrimisht përfshihet në totalitarizëm, ai ishte për aristokracinë ose për ata që e meritojnë, pra ai ishte për seleksionimin, pra të vlerësohet artisti që e meriton, zgjedhja të realizohet sipas aftësisë dhe meritës. Kodra  ç’mitizoi duke çuar drejt kritikës çdo ideologji, përfaqësuesi më dinjitoz, duke na befasuar dhe mrekulluar me pikturën e tij.

Ju zoti Gazmend Freitag, zgjodhët figurën me simbol të pikturës shqiptare për ta ngritur në piadestal ku ai aktualisht qëndron. Nuk ka gjë më tragjike se të shohësh sesi një vënd boshatiset dhe se si piktorët dhe krijuesit e tij e braktisin atë, njeri pa atdhe gjer kur atdheu të bëjë ”revolucion” vlere, për ti rikthyer vlerën. Ju zoti Freitag keni thënë, se çdo epokë në atmosferën e vet përmban ngjarje, të cilat kanë ndodhur e do të ndodhin, dhe se artistët, ju, nëpërmjet antenave delikate jeni në gjendje ti kapni ato, dhe t’i paraqitni në tablo, duke i shndërruar në art artin, atë që qëndron në ajër, i paqartë dhe i pashprehur.  A është personazhi i pikturës tuaj kaq i fuqishëm sa të ndikojë në histori?!

Unë them ajo që ju bëni ju është materializuar tashmë. Juve ju ka frymëzuar zoti Kodra saqë ju jeni vetë tani nje i tille. Të realizosh do të thotë të ekzistosh. Populli shqiptar nuk është aq i mprehtë, sado që thuhet se është inteligjent, sepse nuk arrin të kuptojë atë që ndodhet jashtë kufinjve të tij. Ju po përpiqeni të realizoni një ëndërr. Ç’është ëndrra për ju?! Ju nëpërmjet ëndrrës thoni se; imagjinarja është fantazia më e fortë, më e vërtetë, më e aftë, më e përshtatshme dhe që e paraqet realitetin si të dokumentuar. Ai që dëshiron të jetë realist gjithmonë është përkrahës i diçkaje. Piktori nuk gënjen ai paraqet bukur. Ëndrra është qëndrimi juaj ndaj botës. Piktura ju ndihmon të ekzistoni. Nëse do pushonit së pikturuari do ndjeheshit plotësisht i pashpresë, kështu jeni shprehur. Ngjyrat janë e vetmja gjuhë me të cilat mundoheni dhe vazhdoni të flisni. Në to ju gjeni atë që fjala e ka humbur. Ato janë fjalë, ligjërim, mirëkuptim, jetë që ju lidh me gjërat e tjera, me universin. Ju frikeni se mos zëri i tyre zhduket…! Me zell dhe dëshirë, ndiqe ëndrrën, mbroje kulturën.

9

Gazmend Freitag: Ibrahim Kodra

10

Gazmend Freitag, 2017.  © Keti Berisha

 

WIKIART

Steinbrücke in Prizren von Gazmend Freitag, 2013. Privatsammlung

Stonebridge in Prizren by Gazmend Freitag

Gazmend Freitag
Stonebridge in Prizren, 2013. oil on canvas, 100 x 80 cm. Private collection!

The historic bridge of Prizren and the surrounding landscape are lovingly painted in the style of the Impressionists. Colors and shapes imply an idyllic place where one feels at home. The patches of light on the river create a sense of movement and friendliness, while the arch of the bridge seems to welcome the observer with open arms. The darker colors of the mountains in the background anchor the fluidness of the water and the gracefulness of the bridge and convince us of the realness of this place. An homage to the homeland of the artist and to a place that he still feels connected to.

 

The black hat by Gazmend Freitag

Gazmend Freitag
The black hat, 2012, Oil on canvas, 100 x 50 cm

This uniqe portrait of wanton playfulness ignites the imagination with rich colors and textures. The black hat obscures the face of the woman, and yet she does not seem to be a stranger but rather someone we know and like. Against the saturated golden background her skin appears to be lit as if from within. The blackness of the hat and the velvety red of the cloth around her waist imply something mysterious and promising which is being held in check by her will. A game of erotic Hide and Seek painted in a style reminescent of both Impressionistic and Expressionistic masters.

 

saatchiart_large-680x264

Portretet e njerëzve të famshëm nga Gazmend Freitag

Gazmend Freitag
Photo: Gabriele Malinar

 

Asie Duka

Qëllimi i këtij „djaloshi“, i të gjithë aktivitetit të tij, tek e mira morale, joshet nga pikëpamja e vet e brendshme, ky është qëllimi përfundimtar i gjithë njerezimit. Interesi i tij për pikturën, për të bukurën është  shenjë e karakterit të mire moral, këtij pohimi mund ti kundërvihen shumë njerëz që bazohen mbi faktet e eksperiencës, që i trajtojnë si rregulla të përgjithshme, të kota, kapricoze, apo si shtojca të pasioneve të dëmshme, këta s’kanë synime për përmbushje parimesh morale.

Interesi i Freitag është shije në vlerësimin e natyrores, ta ngresh të bukurën në art, ky zotëri i referohet rreptësisht formave të bukura të natyrës, duke lënë mënjanë të gjitha magjepsjet, të cilat shija dëshiron në mënyrë aq zemërgjerë t’i kombinojë me vetveten ,Interesi i tij mbetet empirik, ky djalosh nuk synon komunikim të vëzhgimeve të tij me të tjerët, e trajton formën e bukur njerëzore, përtej çdo ndjenje admirimi apo dashurie, duke i lënë kështu magjepsjet, me dëshirë jashtë vëmendjes së tij, qoftë edhe përballë rrezikut të kanosjes së ndonjë fatkeqësie – mjaft që ti japin avantazh në të ardhmen – vetem një person i tillë mund të arrijë të përfitojë një interes të drejtpërdrejtë e, në fakt, intelektual ndaj bukurisë në natyrë, ai nuk kënaqet vetëm me formën natyrore të bukurisë, por kënaqet dhe me vetë ekzistencën e kësaj bukurie. Madje duke e arritur diçka të tillë pa ndihmën e ndonjë magjepsjeje të ndijimeve që mund të pranohet prej trajtës së objektit apo pa shoqërizimin e tij me çfarëdolloj qëllimi.

Arti i Freitag dallohet nga natyra, pasi ky e krijon këtë të fundit nëpërmjet aktit të veprimit. Një produkt i arritur në liri dhe përmes një akti të vullnetit që e vendos  arsyen në themel të veprimeve të veta,përfton piktura të tilla, art të vërtetë. Shkenca rrjedh nga dija, arti nga mjeshtëria, teknikë dhe teori. Freitag ka dijen e mjaftueshme në zotërim dhe njohjen e rezultatit të dëshiruar që arrin të bëjë art, ky zotëri shprehet diku; se rruga më e mire për të çuar përpara pikturën e lirë është flakja tej e të gjitha shtrëngesave dhe shndërrimi i saj nga punë thjesht në një lojë.

E bukura te z.Freitag është forma e finalitetit të një objekti që arrin të përceptohet e tillë, veçan nga përfaqësimi i një qëllimi. Piktura juaj quhet e bukur sipas shijes dhe aftësisë sonë vlerësuese, por edhe si mënyrë përfaqësimi e tij nëpërmjet një kënaqësie apo kundërshtie të lindur veçan nga çfarë do lloj interesi. Bukuri që rrjedh nga momenti juaj i parë. E pëlqyeshmja është çeshtje e çdolloj individi, e mira mbështetet mbi koncepte, ndërsa e bukura është një gjykim shijeje (kënaqësia e një pikture arrin ti bashkëngjitet mendimit të çdokujt). Qëllimi juaj është universalizimi një faktor tejet thelbësor i një gjykimi. Të gjykojmë një art jo mbi bazën e koncepteve, por mbi ndjenjat është një gjykim shije që jep idenë e një gjykimi të përgjithshëm. Të jesh i aftë të parashtrosh një gjykim shijeje, është pasojë e shkaktuar nga loja e lirë e fuqive tona njohëse.

Piktura e z. Freitag është mirfilli art, përderisa ajo zotëron në vetëvete kohën dhe dukjen e të qenit natyrë. Ky zotëri ka dhunti natyrore që vendos rregulla arti. Artet e bukura domosdoshmërisht duhet të përzgjidhen dhe të shihen si art të gjenive. Kur ky zotëri nxjerr nga duart një pikturë (krijim) të gjenisë së vet, ai kurrë s’mund të tregojë me saktësi se si mund ti jetë përndezur në mendje ideja e kësaj pikture, ai nuk zotëron dot fuqinë e sajimit të diçkaje të ngjashme me kënaqësine, që më pas në mënyrë metodike t’ua komunikojë atë, dhe të tjerëve, në mënyrë që ata ta përdorin si normë për të bërë piktura të ngjashme me te.

Pra aftësia e Freitag si një shpirt i veçantë, mbrojtës e udhërrëfyes që i falet njeriut që në lindje të tij, në saj të frymëzimit të të cilit arrihen të përmbushen tërë ato ide origjinale, të cilat i përmend në heshtje vepra e tij, pra piktura e tij.

Natyra parashtron rregulla për ju z. Freitag, jo nëpërmjet shkencës, por nëpërmjet artit, me kusht që ky i fundit të jetë art i bukur, tashmë ju e keni realizuar më së miri vetveten.Përgëzime, përunjësisht dhe mirënjohje të thellë për veprën tuaj.

24

Gazmend Freitag, piktor shqiptar

Die Grünen Strümpfe by Gazmend Freitag

Gazmend Freitag
Die Grünen Strümpfe, 2012, Öl auf Leinwand

Ein sinnliches Gemälde in leuchtendem Jadegrün und Orangetönen. Die Frau im Bild  zeigt uns nur ihren Rücken und lädt ein, die Szene zu betreten und uns neben sie auf das Bett zu setzen. Auch wenn ihr üppiges Gesäß und ihre kräftigen Oberschenkel den Eindruck von Stärke und Freizügigkeit erwecken, erzählen ihr schmaler Rücken und die Neigung ihres Kopfes eine andere Geschichte. Indem der Künstler das kühle Grün dem feurigen Orange gegenübersetzt, fängt er den verborgenen Konflikt zwischen Kopf und Körper ein. Er löst die Spannung, indem er grüne Strümpfe über die Füße des Modells zieht.

Gazmend Freitag gezeichnet von Susi Nöstlinger

Gazmend Freitag beim Aktzeichnen an der Kunstuniversität Linz, 2013, gezeichnet von der Künstlerkollegin Susi Nöstlinger.

2013 begann Gazmend Freitag den Universitätslehrgang „Aktzeichen“ an der Kunstuniversität Linz unter der Leitung von Prof. Mag. Annelies Oberdanner.

 

Unterwegs mit Skizzenbuch und Bleistift

Gazmend Freitag

Auf dem Weg sein und Neues entdecken und zulassen… als Mensch, als Künstler… das ist die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, das ist das Abenteuer, das ich eingehe… Und ich lade euch ein, diesen Weg mit mir zu gehen und mit mir meine Umgebung mit neuen Augen zu betrachten. Wohin es uns führt? Lassen wir uns überraschen…

Durch Alturfahr zur Donau… am Flussrand  ein Baum, ein spielendes Kind, Hunde mit ihren Menschen, Jugendliche beim Lesen… ich zeichne, ohne lange nachzudenken… dann laufe ich über die Nibelungenbrücke, eine schnelle Skizze,  und schon bin ich am Hauptplatz der Stadt Linz.

8

Gazmend Freitag: On the road with sketchbook and pencil

On the road with sketchbook and pencil

To be out and about and to allow the discovery of new things… as a human being, as an artist… that’s the task that I have decided upon, that is the adventure I am beginning. And I invite you to walk with me and to see my surroundings with new eyes. Where it will lead us? Let us be taken by surprise…

Passing through Alturfahr I reach the Danube. On its shore a tree, a child playing, dogs with their humans, youngsters reading…I draw them spontaneously, I do not give it much thought…. I run over the Nibelungen Bridge, make a quick sketch, and then I am on the Main Square of the city of Linz.

Statements über Gazmend Freitag von Wiener Galerist Hubert Thurnhofer

Gazmend Freitag, Mag. Hubert Thunhofer, Galerie „Der Kunstraum“ in den Ringstrassen Galerien Wien, 2016. Photo: Joe Leitner

„Der Mensch steht im Mittelpunkt der Bilder von Gazmend Freitag. Für manche Kunstkritiker ist das Thema antiquiert, für manche Kunstfreunde schon wieder modern. Objektiv betrachtet ist das Thema zeitlos und damit ewig.

Menschenbilder sind mehr als Fotografien, mehr als Dokumente des Zeitgeschehens. Menschenbilder sind Puzzelstücke einer Epoche, gefiltert durch die Sicht des Künstlers. Gazmend Freitag zeichnet und malt Porträts und leistet so einen Beitrag zur Kulturgeschichte des 21. Jahrhunderts.“

HUBERT THURNHOFER, Galerist