Alle unter Artists from Kosovo verschlagworteten Beiträge

Gazmend Freitag – Artisti i Muajit në Galerinë Artinnovation në Innsbruck

Gazmend Freitag, Linz, 2018. Photo: Johann Traunwieser Në panairin e artit, i cili para pak kohe u mbajt në ART Salzburg Contemporary, publikut ndërkombëtar i është prezantuar edhe vepra „Kur e pashë për herë të parë“ e piktorit shqiptar Gazmend Freitag, i cili jeton në Linz të Austrisë. Piktura e tij, vaj në pëlhurë, përqoi efektin pozitiv emocional edhe deri tek vështruesit, ndërsa rezonanca pozitive e shprehur nga publiku i interesuar për art në Artinnovation Innsbruck ishte me këtë rast e vetëkuptueshme. Me 1.shkurt 2019 Gazmend Freitag dhe kolegu i tij Norbert Zehm, do të prezantojnë veprat e tyre në një ekspozite të përbashkët në galerinë Artinnovation në Innsbruck, Austri. Me pastaj, disa ditë me vonë Artinnovation do të hap një dispoziturë në Berlin Charlottenburg te Gjermanisë. Josef Rojko Advertisements

Artisti modern Gazmend Freitag ekspozohet nga Galeria ARTINNOVATION pranë ART Salzburg

Gazmend Freitag, pranë pikturës së tij “Kur e pashë për herë të parë!” Linz, 2018. Foto: Johann Traunwieser Gazmend Freitag është një artist bashkëkohor me origjinë shqiptare, i cili pikturon motive realiste, në piktura me vaj në pëlhurë me ngjyra të gëzuara ose vizaton portrete me laps, shkumës apo tush. Me keto teknika ai përpunon dhe riprodhon kujtimet që ka në vendlindjen e tij, natyrën, njerezit e saj dhe i ndërlidh keto më jetën e tij të sotshme. Arti i Gazmend Freitag buron poashtu edhe nga përvoja e tij si shqiptar kosovar në diasporë gjatë kohës së luftërave në Ballkan në vitet e 90-ta, ajo, që e detyroi Gazmendin, që në vitin 1990 të largohet nga vendlindja e tij Kosova dhe të marr rrugën e arratisjes, fillimisht për në Gjermani, për të kaluar më vonë për në Austri, ku në vitin 2013 vijoi studimet në drejtimin e artit nudo, kryesuar nga Annelies Oberdanner në Universitetin e Arteve në Linz. Gazmendi përvojen e tij të vuajtjes të një të perndjekuri nga vendlindja e ndanë me shumë refugjatë …

Show Art: Gazmend Freitag – Eroticism

Gazmend Freitag in his studio, Linz, Austria, 2018 Photo: Kristina Fuchs   E x h i b i t: May 17 2018, 8.:00 PM Gallery Strandgut Ottensheimer Strasse 25 | 4040 Linz | Austria Gazmend Freitag – Eroticism Eroticism does not only hinge on the sexual morality of each person but also on the culture and time one lives in. HONORÉ DE BALZAC  The human figure and especially the representation of women feature prominently in the art of Gazmend Freitag. With great sensuality and passion he creates portraits and nude drawings of women he knows privately, that he is friends with or who are artists themselves. The art of nude drawing plays such a central role in Freitag’s creative work that he attended a course at the University of Arts in Linz to acquire the essential skills. The result is a multitude of studies in pencil and a number of large size oil paintings in a style somewhere between modern Impressionism and Expressionism. URSULA PFEIFFER

Erotizmi – Gazmend Freitag

Gazmend Freitag, 2018. © Kristina Fuchs Erotika nuk varet vetëm nga morali seksual i individit, por edhe nga koha dhe kultura e mjedisit ku ai jeton. HONORÉ DE BALZAC Figura njerëzore, sidomos portetizmi i gruas është tematika me cilën Gazmendi merret vazhdimisht në artin e tij. Ai me sensualitet dhe pasion krijon portetet dhe aktet e bukura të femrave të cilat ai i njeh personalisht, me të cilat ka miqësi ose ato vetë janë artiste. Prandaj  pikturimi i aktit të gruas paraqet një prioritet të lartë në krijimtarinë e piktorit Gazmend Freitag. Ai iu është përkushtuar aq shumë asaj sa që madje ka ndjekur edhe një kurs përkatës në Universitetin për Art dhe Dizajn në Linz të Austrisë, me qëllim që të fitojë bazat thelbësore dhe me shumë finesë për këtë. Nga kjo rezultojnë jo vetëm studimet e shumta me laps, por edhe piktura vaji të formatit të madh të cilat stilistikisht janë të vendosura midis impresionizmit modern dhe ekspresionizmit.  URSULA PFEIFFER Erotizmi GAZMEND FREITAG Vernisazh, 17.05.2018, 20.00 Ekspozitë deri më 12.7.2018 KULTURVEREIN STRANDGUT SHOQATA KULTURORE STRANDGUT …

Ausstellung: Eroticism – Gazmend Freitag

Eroticism Erotik hängt nicht nur von der sexuellen Moral des Einzelnen ab, sondern auch von der Kultur und der Zeit, in der er lebt. HONORÉ DE BALZAC Die menschliche Figur, vor allem die Darstellungen von Frauen ist die Thematik, mit der sich Gazmend Freitag in seiner Kunst ständig beschäftigt. Portraits und Aktzeichnungen von Frauen, die er persönlich kennt, mit denen er befreundet ist oder die selbst Künstlerinnen sind, fertigt er mit Sinnlichkeit und Leidenschaft an. Somit hat die Akt-Malerei einen großen Stellenwert in Freitags künstlerischem Schaffen. Er hat sich ihr so sehr verschrieben, dass er  sogar einen diesbezüglichen Lehrgang an der Kunstuniversität Linz besucht hat, um sich wesentliche Grundlagen dafür anzueignen. Das Ergebnis sind nicht nur zahlreiche Studien mit Bleistift, sondern auch großformatige Ölgemälde, die stilistisch zwischen modernem Impressionismus und Expressionismus angesiedelt sind. URSULA PFEIFFER STRANDGUT – Verein für bildende Kunst, Kleinkunst und Literatur Ottensheimer Strasse 25 | 4040 Linz VERNISSAGE: 17.05.2018, 20.00 Uhr Ausstellung bis 12.07.2018. KULTURVEREIN STRANDGUT W e r k e:  

Top 10 Most Popular Paintings of Gazmend Freitag

Gazmend Freitag was born on the 25th of May in Pataqani i Poshtem in the Albanian part of Kosovo. He is a well known contemporary painter. Since 2004 he lives in Linz, Austria. 2013 and 2014 he attended the live nude drawing class with Annelies Oberdanner at the University of Arts, Linz. His work is full of life and uses strong brushwork and vibrant colors to put the focus on people and scenery. 01 — Baresha Oil portrait of an Albanian Baresha who is not as traditional as it seems.Colorful portrait of an Albanian shepherdess. She looks more like an Albanian princess than a shepherdess. I want to show that the most important thing in life is not what kind of work you do, but how happy it makes you. This picture has been selected for the 1st Biennale of Creativity in Verona in February 2014. 02 — The young Nadege What happens when an artist meets his muse? He becomes inspired and obsessed with by her presence and can’t stop painting day and night. The results are historical interpretations (“Baresha”) and a …

Portraits of the Famous by Gazmend Freitag

Albanian artist Gazmend Freitag (1968) in front of his paintings at exhibition to Embassy of Albania in Vienna, 2015. Photo: Keti Berisha   Fascination and respect – portraits of the Famous by Gazmend Freitag What motivates an artist to draw the portraits of historical and contemporary figures? Fascination and respect, is the opinion of the painter Gazmend Freitag, whose portfolio celebrates the successful, courageous, kind, creative and beautiful people of the world.  A special place in the heart and the ever expanding collection of the artist is reserved for those poets, fighters and philosophers, whose life and work is crucial to the identity and history of the Albanian people. (Monika Grill)