Letzte Beiträge

Eroticism Laudatio von Robert Auzinger

Gazmend Freitag, Robert Auzinger, Verein Strandgut Linz, 17.05.2018. Photo: Robert Rieger

Eine grandiose Laudatio anlässlich meiner Vernissage vom Präsidenten des Vereins Strandgut Robert Auzinger. Es war ein ausserordentlich schöner Abend mit vielen netten und schönen Menschen. Vielen herzlichen Dank!

Gazmend Freitag, Robert Auzinger, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Robert Auzinger, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Robert Auzinger, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Robert Auzinger, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Robert Auzinger, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Robert Auzinger, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Robert Auzinger, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Robert Auzinger, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Robert Auzinger, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Robert Auzinger, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Alexandra Schmid, Gazmend Freitag, Robert Auzinger, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Alexandra Schmid, Gazmend Freitag, Robert Auzinger, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Vernissage Gazmend Freitag - Eroticism, Verein Strandgut Linz, 17.05.2018. Photo: Robert Rieger

Vernissage Gazmend Freitag – Eroticism, Verein Strandgut Linz, 17.05.2018. Photo: Robert Rieger

Advertisements

Gazmend Freitag – Pressefotos von Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Robert Rieger Photography

Vernissage von Gazmend Freitag im Strandgut in Linz. 17.5.2018

Vernissage von Gazmend Freitag -Eroticism im Strandgut in Linz, 17.5.2018.  

Die Ausstellung des Albanischen Malers aus dem Kosovo fand unter den Moto Eroticism statt.
Fotos: Robert Rieger Photography
Handy Fotos ebenfalls.

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Flayer Gazmend Freitag - Eroticism. Photo: Robert Rieger

Flayer Gazmend Freitag – Eroticism. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Robert Rieger

Gazmend Freitag – Erotizmi

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. Photo: Gazmend Freitag

Erotika nuk varet vetëm nga morali seksual i individit, por edhe nga koha dhe kultura e mjedisit ku ai jeton.
HONORÉ DE BALZAC

 Figura njerëzore, sidomos portetizmi i gruas është tematika me cilën Gazmendi merret vazhdimisht në artin e tij. Ai me sensualitet dhe pasion krijon portetet dhe aktet e bukura të femrave të cilat ai i njeh personalisht, me të cilat ka miqësi ose ato vetë janë artiste. Prandaj  pikturimi i aktit të gruas paraqet një prioritet të lartë në krijimtarinë e piktorit Gazmend Freitag. Ai iu është përkushtuar aq shumë asaj sa që madje ka ndjekur edhe një kurs përkatës në Universitetin për Art dhe Dizajn në Linz të Austrisë, me qëllim që të fitojë bazat thelbësore dhe me shumë finesë për këtë. Nga kjo rezultojnë jo vetëm studimet e shumta me laps, por edhe piktura vaji të formatit të madh të cilat stilistikisht janë të vendosura midis impresionizmit modern dhe ekspresionizmit. 
URSULA PFEIFFER

Erotizmi
GAZMEND FREITAG
Vernisazh, 17.05.2018, 20.00
Ekspozitë deri më 12.7.2018

KULTURVEREIN STRANDGUT
SHOQATA KULTURORE STRANDGUT

STRANDGUT  – Art, Kulurë, Literaturë
Hapur çdo të enjtë prej orës 18!
STRANDGUT – Shoqata për Arte të Bukura, Kabare dhe Literaturë
Ottensheimer Straße 25, (Alturfar, hyrja përmes Fischergasse), 4040 Linz, Austri

Gazmend Freitag – Eroticism im Strandgut Linz

Gazmend Freitag, Strandgut Linz, 2018. © Gazmend Freitag

Strandgut Linz
Ausstellung von Gazmend Freitag

Eroticism

Erotik hängt nicht nur von der sexuellen Moral des Einzelnen ab, sondern auch von der Kultur und der Zeit, in der er lebt.
HONORÉ DE BALZAC

Die menschliche Figur, vor allem die Darstellungen von Frauen ist die Thematik, mit der sich Gazmend Freitag in seiner Kunst ständig beschäftigt. Portraits und Aktzeichnungen von Frauen, die er persönlich kennt, mit denen er befreundet ist oder die selbst Künstlerinnen sind, fertigt er mit Sinnlichkeit und Leidenschaft an. Somit hat die Akt-Malerei einen großen Stellenwert in Freitags künstlerischem Schaffen. Er hat sich ihr so sehr verschrieben, dass er sogar einen diesbezüglichen Lehrgang an der Kunstuniversität Linz besucht hat, um sich wesentliche Grundlagen dafür anzueignen. Das Ergebnis sind nicht nur zahlreiche Studien mit Bleistift, sondern auch großformatige Ölgemälde, die stilistisch zwischen modernem Impressionismus und Expressionismus angesiedelt sind.
URSULA PFEIFFER

STRANDGUT – Verein für bildende Kunst, Kleinkunst und Literatur
Ottensheimer Strasse 25 | 4040 Linz

VERNISSAGE: 17.05.2018, 20.00 Uhr
Ausstellung bis 12.07.2018.

Gazmend Freitag im Strandgut Linz, 2018.  © Gazmend Freitag

Gazmend Freitag im Strandgut Linz, 2018. © Gazmend Freitag

Gazmend Freitag im Strandgut Linz, 2018.  © Gazmend Freitag

Gazmend Freitag im Strandgut Linz, 2018. © Gazmend Freitag

6Gazmend Freitag im Strandgut Linz, 2018.  © Gazmend Freitag

Gazmend Freitag im Strandgut Linz, 2018. © Gazmend Freitag

Gazmend Freitag im Strandgut Linz, 2018.  © Gazmend Freitag

Gazmend Freitag im Strandgut Linz, 2018. © Gazmend Freitag

10

Gazmend Freitag im Strandgut Linz, 2018. © Gazmend Freitag

5

Gazmend Freitag im Strandgut Linz, 2018. © Gazmend Freitag

Gazmend Freitag – Pressefotos

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

 

252

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

Gazmend Freitag, Photo: Elfriede Österle

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

145

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

Gazmend Freitag, 2016. Photo: Elfriede Österle

Viti mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit – Skënderbeut

Gazmend Freitag para pikturës së tij „Helmeta dhe shpata e Skënderbeut“.
© Kristina Fuchs

Në vitin 2014 vizitova armët e Skënderbeut në muzeun historik në Vjenë. Kur e pashë helmetën dhe shpatën e Skënderbeut më përshkroi një rrenjqethje e madhe dhe e gjatë në tërë trupin. Ishte një ndjenjë lumturie e pa përjetuar kurrë më parë, para ndonjë objekti apo elementi kombtarë. M’u duk sikur e takova vet Skënderbeun! Ishte një takim imi me Skënderbeun pas 500 vjetesh!

Vetëm pas këtij takimi shpirtëror u pasqyrua te unë një frymëzim i madh për t’i pikturuar armët e tij. Nga fotot e bëra, që i shikoja gjithmonë,  ku dy vjet më vonë, pra në janar të vitit 2017, fillova të pikturoj me vaj që edhe zgjati gjysmë viti.

Përgjatë procesit të pikturimit të armëve të Skënderbeut kam qenë i përmbushur me atë energjinë pozitive që morra nga vizita që isha në muzeum, ku qëndrova me orë të tëra.

Më preokupon edhe sot për pasardhësit e tij, kush janë dhe kah janë të shpërndarë nëpër botë.

Unë jam i lidhur shpirtërisht me heroin tonë legjendar Skënderbeun, ashtu edhe me shumë figura tjera kombëtare. Pos që janë inspirim në punën time, e ndjej një mburrje të madhe për ta bartur imazhin pozitiv të tyre me anë të artit.

Gjergj Kastrioti Skënderbeu është hero kombëtar i shqiptarëve, i këtij populli të lashtë dhe me histori shumë të veçantë, është figura më e madhe, është figura me të cilën identifikohen shqiptarët, është figura që i bën krenar, që i frymëzon në të gjitha fushat, pra edhe në art. Gjatë pesë shekujve, Skënderbeu ka qenë gjithmonë figura që i ka bërë bashkë shqiptraët, që i ka frymëzuar me atdhedashuri, me vullnet dhe me përkushtim për t’u bashkuar, sepse, siç thoshte edhe vetë Skënderbeu, të bashkuar bëhemi më të forte. Gjergj Kastriotit frenoi për 25 vjet agresivitetin e Perandorisë Osmane drejt Evropës në kufijtë e trojeve shqiptare,  

Gazmend Freitag

7

Gazmend Freitag: Helmeta dhe shpata e Skënderbeut, 2017, vaj në kanavace, 120 x 89 cm

Gazmend Freitag

Gazmend Freitag në muzeun historik në Vjenë, 2014.  © Gazmend Freitag

Gazmend Freitag në muzeun historik në Vjenë, 2014.  © Gazmend Freitag

Gazmend Freitag në muzeun historik në Vjenë, 2014. © Gazmend Freitag

 

8

Helmeta dhe shpata e Skënderbeut në muzeun historik në Vjenë, 2014.  © Gazmend Freitag

p1060134

Helmeta dhe shpata e Skënderbeut në muzeun historik në Vjenë, 2014.  © Gazmend Freitag

p1060166

Shpata e Skënderbeut në muzeun historik në Vjenë, 2014.  © Gazmend Freitag

 

 

 

 

 

Gazmend Freitag: „THE MOMENT AFTER”, 2010 © Gazmend Freitag

„THE MOMENT AFTER” by Gazmend Freitag

Gazmend Freitag: „THE MOMENT AFTER”, 2010  © Gazmend Freitag

 

A sensual portrait of two lovers, caught in „THE MOMENT AFTER”. Color plays a vital role in the oilpaintings of Gazmend Freitag and does the same here. A subtle Pink highlights the emotional and physical connection between the two protagonists and creates a unique dynamic in an otherwise static picture. Although desire has been satiated and has exhausted itself, its traces are still visible between the languidly resting figures. (Monika Grill)

Gazmend Freitag: „THE MOMENT AFTER”, 2010 © Gazmend Freitag

Eroticism: DANACH by Gazmend Freitag

Gazmend Freitag: DANACH, 2010, Tusche auf Papier, 30 x 44 cm. EUR: 500

Ein sinnliches Portrait zweier Liebenden, im Augenblick des „DANACH“ eingefangen. Wie in den Ölbildern des Malers Gazmend Freitag spielt auch hier Farbe eine tragende Rolle und beleuchtet auf subtile Weise die emotionelle und physische Verbindung zwischen den Protagonisten. Das Pink des Verlangens ist erschöpft, aber noch immer in Spuren sichtbar, und bringt Bewegung in den Raum zwischen den  trägen und in sich ruhenden Figuren. (Monika Grill)