Letzte Beiträge

Gazmend Freitag Paintings

Gazmend FreitagGazmend Freitag Paintings

Advertisements

Gazmend Freitag – retrospektivë e vogël në Vjenë!

Gazmend Freitag para pikturës së tij „Der Schwarze Hut“ në galerinë „Der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien“ në Vjenë. Photo: Keti Berisha

 

Koleksionistë të artit vini re! Që nga 2. Nëntori 2017, artisti Gazmend Freitag nga qyteti Linz i Austrisë, me origjinë nga Kosova, është përsëri i përfaqësuar me tri vepra të tij të formatit të madh në galerinë ekskluzive në qendër të qytetit të Vjenës „Der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien“  të Hubert Thurnhofer-it. Bëhet fjalë me këtë rast për dy piktura me vaj të cilat datojnë nga viti 2012 „Akt stehend“ dhe „Der Schwarze Hut“ si dhe „Adler“ krijuar në vitin 2015. Këto piktura përfaqësojnë si komponentën e ndjeshme erotike në punën e piktorit të gjithanshëm, ashtu edhe predikimin e tij për mitologjinë dhe simbolizmin, e veçanerisht kur dihet që shqiponja ka një kuptim të veçantë si një kafshë heraldike për shqiptarët.

4

Gazmend Freitag: Veprat e ekspozuara në galerinë „Der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien“ në Vjenë.

6

Gazmend Freitag me galeristin Hubert Thurnhofer në galerinë „Der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien“ në Vjenë. Photo: Keti Berisha

Gazmend Freitag – a small exhibit in Vienna

Gazmend Freitag: Presentation of his work in „Der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien 1010 Vienna. Hier in the front oh his painting „The Black Hat“, 2012, oil on canvas, 100 x 50 cm. Photo: © Keti Berisha

A chance for art collectors! With November 2nd 2017 the work of the Albanian born painter Gazmend Freitag is on view in the exclusive Viennese gallery “ Der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien” owned and run by Hubert Thurnhofer. Three of his larger sized oil paintings are available:  “Nude standing ” and “The Black Hat” which date from 2012, and “The Eagle” painted in 2015. They represent on the one hand the sensual and erotic elements which play an important role in the oeuvre of this versatile artist. On the other hand they show his love for mythology and symbolism, since the eagle as a heraldic animal plays an important role in the history of  the Albanian people.

20

Gazmend Freitag: The Eagle, 2015, oil on canvas, 100 x 100 cm

The Eagle

In mythology, the eagle is linked with the sun. Its power, strength and radiance moreover make it the world’s most important emblem, after the lion. Majestic, proud and mighty it circles in the sky. The eagle not only rules the air, but is also a totem animal.. This symbolism is expressed in the work of Gazmend Freitag.

44

Gazmend Freitag: The Black Hat, 2012, oil on canvas, 100 x 50 cm

 

 

The black hat

This unique portrait of wanton playfulness ignites the imagination with rich colours and textures. The black hat obscures the face of the woman, and yet she does not seem to be a stranger but rather someone we know and like. Against the saturated golden background her skin appears to be lit as if from within. The blackness of the hat and the velvety red of the cloth around her waist imply something mysterious and promising which is being held in check by her will. A game of erotic Hide and Seek painted in a style reminiscent of Post-Impressionism.

 

40

Gazmend Freitag: Nude standing, 2012, oil on canvas, 100 x 80 cm

 

Contact: 
Der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien
1010 Wien, Kärntnerring 9-13 / 144 (Upper level)
Management : Mag. Hubert Thurnhofer
Tel: +43 (0)699 1266 0929
mail@thurnhofer.cc
 www.thurnhofer.cc
Opening hours: 
Monday through Friday: 10 AM-7 PM
Saturday: 10 AM -6 PM

 

Gazmend Freitag – kleine Werkschau in Wien!

Gazmend Freitag vor dem Werk Der Schwarze Hut, Galerie „Der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien“ Wien, 2017. Photo: © Keti Berish

 

Kunstsammler aufgepasst! Seit 2. November 2017 ist der aus dem albanischen Kosovo stammende Linzer Künstler Gazmend Freitag erneut mit drei seiner großformatigen Werke in der exklusiven Wiener Innenstadt-Galerie „Der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien“ von Hubert Thurnhofer vertreten. Dabei handelt es sich um die beiden 2012 entstandenen Ölgemälde „Akt stehend“, „Der Schwarze Hut“ sowie „Adler“ aus dem Jahr 2015. Sie repräsentieren sowohl die erotisch-sinnliche Komponente im Schaffen des vielseitigen Künstlers als auch seine Vorliebe für Mythologie und Symbolik, hat doch der Adler als Wappentier für die Albaner eine besondere Bedeutung.
KONTAKT:
der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien
1010 Wien, Kärntnerring 9-13 / 144 (Obergeschoß)
Leitung: Mag. Hubert Thurnhofer
Tel: +43 (0)699 1266 0929
mail@thurnhofer.cc
www.thurnhofer.cc

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag: 10:00 – 19:00 Uhr
Samstag: 10:00 – 18:00 Uhr

 

6

Gazmend Freitag mit Galerist Hubert Thurnhofer vor dem Werk Adler, Galerie „Der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien“ Wien, 2017. Photo: © Keti Berisha

2

Gazmend Freitag vor dem Werk Der Schwarze Hut, Galerie „Der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien“ Wien, 2017. Photo: © Keti Berisha

40

Gazmend FreitagAkt stehend,  2012,
Öl auf Leinwand, 100 x 80 cm , Galerie „Der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien“ Wien

20

Gazmend Freitag: Adler, 2015, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm

Ibrahim Kodra nga Gazmend Freitag

Gazmend Freitag
Ibrahim Kodra, laps në letër, 59,4 x 42 cm

 

Asie Duka

Bota është një mrekulli e përzier me tmerr, shpreh në veprën e tij ”Ibrahim Kodra “. Në pikturën e tij ai ka përfshirë botën mbarë, sepse u flet njerëzve për realitetin e tyre në secilin vënd, në mënyra të ndryshme. Ai dha një kontribut të pakrahasueshëm për Shqipërinë, për ato që e kuptojnë domethënien e veprës së tij. Çdo pikturë e tij është e shoqëruar me një lumë fjalësh. Për Kodrën mbyllja në vetvete është humbje e personalitetit, sepse njerëzit kërkonjnë siguri në një shoqëri uniforme, ai ishte kundër totalitarizmit, por edhe kundër demokracisë, nga mënyra se si praktikohet, sepse ajo detyrimisht përfshihet në totalitarizëm, ai ishte për aristokracinë ose për ata që e meritojnë, pra ai ishte për seleksionimin, pra të vlerësohet artisti që e meriton, zgjedhja të realizohet sipas aftësisë dhe meritës. Kodra  ç’mitizoi duke çuar drejt kritikës çdo ideologji, përfaqësuesi më dinjitoz, duke na befasuar dhe mrekulluar me pikturën e tij.

Ju zoti Gazmend Freitag, zgjodhët figurën me simbol të pikturës shqiptare për ta ngritur në piadestal ku ai aktualisht qëndron. Nuk ka gjë më tragjike se të shohësh sesi një vënd boshatiset dhe se si piktorët dhe krijuesit e tij e braktisin atë, njeri pa atdhe gjer kur atdheu të bëjë ”revolucion” vlere, për ti rikthyer vlerën. Ju zoti Freitag keni thënë, se çdo epokë në atmosferën e vet përmban ngjarje, të cilat kanë ndodhur e do të ndodhin, dhe se artistët, ju, nëpërmjet antenave delikate jeni në gjendje ti kapni ato, dhe t’i paraqitni në tablo, duke i shndërruar në art artin, atë që qëndron në ajër, i paqartë dhe i pashprehur.  A është personazhi i pikturës tuaj kaq i fuqishëm sa të ndikojë në histori?!

Unë them ajo që ju bëni ju është materializuar tashmë. Juve ju ka frymëzuar zoti Kodra saqë ju jeni vetë tani nje i tille. Të realizosh do të thotë të ekzistosh. Populli shqiptar nuk është aq i mprehtë, sado që thuhet se është inteligjent, sepse nuk arrin të kuptojë atë që ndodhet jashtë kufinjve të tij. Ju po përpiqeni të realizoni një ëndërr. Ç’është ëndrra për ju?! Ju nëpërmjet ëndrrës thoni se; imagjinarja është fantazia më e fortë, më e vërtetë, më e aftë, më e përshtatshme dhe që e paraqet realitetin si të dokumentuar. Ai që dëshiron të jetë realist gjithmonë është përkrahës i diçkaje. Piktori nuk gënjen ai paraqet bukur. Ëndrra është qëndrimi juaj ndaj botës. Piktura ju ndihmon të ekzistoni. Nëse do pushonit së pikturuari do ndjeheshit plotësisht i pashpresë, kështu jeni shprehur. Ngjyrat janë e vetmja gjuhë me të cilat mundoheni dhe vazhdoni të flisni. Në to ju gjeni atë që fjala e ka humbur. Ato janë fjalë, ligjërim, mirëkuptim, jetë që ju lidh me gjërat e tjera, me universin. Ju frikeni se mos zëri i tyre zhduket…! Me zell dhe dëshirë, ndiqe ëndrrën, mbroje kulturën.

9

Gazmend Freitag: Ibrahim Kodra, 2017

11

Gazmend Freitag, 2017.  © Keti Berisha

Der Adler von Gazmend Freitag

Gazmend Freitag mit Luisa (9 Monate jung, Tochter von Keti Berisha) in Der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien Wien! © Keti Berisha

 

Der Adler wird mythologisch mit der Sonne in Verbindung gebracht. Dank seiner Kraft, Stärke und Ausstrahlung ist er außerdem das zweitwichtigste Wappentier der Welt, gleich nach dem Löwen. Erhaben, stolz und mächtig zieht er seine Kreise am Himmel: Der Adler ist nicht nur der König der Lüfte – sondern auch ein ganz besonderes Krafttier. Diese Symbolik kommt auch im Werk von Gazmend Freitag zum Ausdruck.

41

Gazmend Freitag in Der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien Wien! © Keti Berisha

20

Gazmend Freitag: Der Adler 2015, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm.

 

Der Schwarze Hut

Gazmend Freitag: Der Schwarze Hut, Öl auf Leinwand, 50 x 100 cm. Foto in der Kunstraum in der Ringstrassen Galerien, Wien. © Keti Berisha

 

Diese Darstellung von lasziver Verspieltheit entzündet die Fantasie mit üppigen Farben und Texturen. Auch wenn der schwarze Hut das Gesicht der Frau verbirgt, scheint sie keine Fremde zu sein, sondern viel mehr jemand, den man kennt und mag. Der mit Gold gesättigte  Hintergrund lässt ihre Haut von innen heraus erstrahlen. Die Schwärze des Hutes und das samtige Rot des Tuches, das sie um ihre Hüfte geschlungen hat, deuten etwas Mysteriöses und Vielversprechendes an, das sie bewusst zurückhält. Ein erotisches Versteckspiel, gemalt in einem Stil, der an den Spät-Impressionismus erinnert. (Text: Monika Grill)

2

Gazmend Freitag m Kunstraum der Ringstrassen Galerien, 1010 Wien, Kärnterring 11-13. © Keti Berisha

 

Austriakja Elisabeth Supersperger pozon krejt “cullak” përballë piktorit Gazmend Freitag

Elisabeth Supersperger në atelenë e piktorit Gazmend Freitag, Linz, 2017. © Gazmend Freitag

 

Në atelenë e piktorit të njohur shqiptar që jeton e vepron në Austri, Gazmend Freitag, janë me dhjetëra e qindra piktura të emrave të njohur të shou bizzit, të fotomodeleve e të VIP-eve të ndryshme që kanë pozuar para syrit dhe lapsit të këtij artisti me famë evropiane.

Por këto artiste të skenës, të teatrit, të muzikës e të botës së modës nuk kanë pozuar vetëm njëherë.

Austriakja Elisabeth Supersperger për herë të dytë këto ditë ka shprehur dëshirën e saj që të pozojë krejt “cullak” para piktorit Gazmend Freitag.

Për më shumë shih pikturat dhe fotografitë e artistit Gazmend Freitag për austriaken Elisabeth Supersperger, shkruan Botapress.

 

31

Elisabeth Supersperger në atelenë e piktorit Gazmend Freitag, Linz, 2017. © Gazmend Freitag

39

Gazmend Freitag: Elisabeth 1, 2017, laps në letër, 59,4 x 42 cm

37

Gazmend Freitag: Elisabeth 2, 2017, laps në letër, 59,4 x 42 cm

logo